Macierzyński dla przedsiębiorców

1244
kobieta w biurze - macierzyński na działalności gospodarczej


W jaki sposób naliczany jest zasiłek macierzyński dla mam prowadzących własną działalność gospodarczą?

Zasiłek macierzyński i chorobowy przysługuje kobiecie, która prowadząc działalność gospodarczą, podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Taka osoba samodzielnie decyduje o wysokości opłacanych składek. Im wyższe składki, tym stosunkowo wyższe świadczenie. W regulowaniu wysokości składek istnieje jednak ograniczenie – na 2018 rok maksymalna wysokość podstawy składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 11 107,50 zł miesięcznie (133 290 zł rocznie).

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód ubezpieczonego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Przychodem ubezpieczonego jest kwota, od której opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składek.

Czy kobieta prowadząca własną działalność gospodarczą musi składać wniosek o urlop macierzyński? Jeśli tak, to gdzie?

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wypłatę zasiłku macierzyńskiego przejmuje ZUS. Oprócz dokumentów;

  • zaświadczenia lekarskie o przewidywanej dacie porodu – w przypadku występowania o zasiłek macierzyński za okres przed porodem,
  • odpisu skrócony aktu urodzenia dziecka – w przypadku występowania o zasiłek macierzyński za okres od dnia porodu,
    musi przedłożyć.:
  • ZUS Z-3b – w przypadku ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych.

Zaświadczenie płatnika składek nie jest wymagane w przypadku nieprzerwanych okresów pobierania przez ubezpieczonego zasiłku macierzyńskiego.

Jak wyglądają kwestie organizacyjne działalności w trakcie urlopu (czy wymagane jest zawieszenie firmy, czy może ona wystawiać faktury, obsługiwać klientów itp.)?

Nie ma przepisu, który zabrania wykonywania działalności w czasie przebywania / pobierania zasiłku macierzyńskiego czy zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu rodzicielskiego. Tym samym osoba prowadząca działalności może dalej działalność prowadzić.

Beata Kopczyńska
Beata Kopczyńska
regionalny rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie śląskim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój komentarz
Twoje imię