Jakie zmiany w 500+ w 2022 roku?

565
500+


Od 2022 roku zmieniają się zasady składania wniosków w programie “500+ na dziecko”.

Zmiana dotyczy instytucji, do której kierujemy wnioski. Pozostałe założenia programu pozostają niezmienne.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o 500+ na okres od czerwca 2022 do maja 2023 można złożyć tylko elektronicznie do ZUSu.

Przed wypełnieniem dokumentu należy wybrać odpowiedni wzór wniosku:

  • SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka,
  • SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,
  • SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Gdzie złożysz wniosek o 500+ w 2022 roku?

O 500+ możesz wnioskować w trzech miejscach:

Żeby świadczenie otrzymać już w czerwcu wniosek należy złożyć do 30 kwietnia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój komentarz
Twoje imię