Zgubiona książeczka zdrowia dziecka

30673
Książeczka Zdrowia Dziecka


Książeczkę zdrowia dziecka wydaje szpital, w którym dziecko przyszło na świat lub w przypadku porodu domowego, lekarz albo położna, którzy odbierali poród.

W wypadku zgubienia lub zniszczenia książeczki zdrowia rodzic może poprosić o jej duplikat w szpitalu, w którym otrzymał pierwszą książeczkę lub nabyć ją w naszym portaluzamów książeczkę + gratis.

Co z wpisami w książeczce zdrowia dziecka?

Wpisy lekarzy można uzupełnić na podstawie dokumentacji wewnętrznej szpitala lub ośrodka zdrowia. – Wpisy w książeczce zdrowia dziecka dokonywane są przez lekarzy, pielęgniarki lub położne niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, a w przypadku gdy nie jest to możliwe – w trakcie następnej wizyty, na podstawie dokumentacji wewnętrznej. – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

W przypadku odtwarzania wpisów w książeczce musi zostać uzupełniona karta szczepień. Inne dane, jak np. uwagi położnej z wizyt patronażowych mogą być ciężkie do odzyskania, dlatego warto przechowywać np. zdjęcia poszczególnych stron.

Książeczka zdrowia dziecka – najważniejsze informacje

Niemniej książeczka zdrowia ma na celu przede wszystkim umożliwienie rodzicom wglądu w stan zdrowia dziecka oraz ułatwienie przekazywania informacji pomiędzy placówkami medycznymi. Najważniejsze więc aby znajdowały się w niej informacje dotyczące chorób przewlekłych dziecka, jak i szczepień ochronnych, którym zostało poddane.

Książeczka zdrowia dziecka – wzór z 1-2018 – do pobrania PDF

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój komentarz
Twoje imię