Wyjazd za granicę z dzieckiem

4641


Od kiedy Polska przystąpiła do strefy Schengen i zniesiono kontrole graniczne, podróże po terytorium Unii Europejskiej stały się bardzo proste. Pozorna beztroska przy przekraczaniu granic może się jednak okazać pułapką dla wielu rodziców.

Pamiętajmy, że opuszczając terytorium Polski każdy, a więc nawet maleńkie dziecko, musi posiadać dokument tożsamości. Według Polskiego prawa dokumentami uprawniającymi do przekraczania granicy wewnątrz strefy Schengen są:

  • Paszport (zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych Dz.U. Nr 143 poz. 1027),
  • Dowód osobisty (zgodnie z przepisem art. 1 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.)

Chociaż kontrola na granicach Schengen została zniesiona, jej miejsce zajęły tzw. kontrole mobilne, które mogą być prowadzone na terytorium całego kraju. W praktyce więc rodzice, którzy przekroczą granicę wraz z dzieckiem nie posiadającym wymaganych dokumentów muszą się liczyć z wieloma trudnościami i nieprzyjemnościami.

Nie rób z siebie porywacza

Wykrycie przez służby braku dokumentów wiąże się z podejrzeniem uprowadzenia dziecka, a tym samym wszczęciem postępowania mającego na celu weryfikację tożsamości nieletniego. W takiej sytuacji rodzice najczęściej spędzają długie godziny na posterunku policji bądź straży granicznej, a ponadto po wyjaśnieniu sprawy mogą być ukarani grzywną (na podstawie kodeksu wykroczeń art. 49a. § 1. „Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze grzywny”).

Gdzie z jakim dokumentem?

W państwach strefy Schengen (mimo braku kontroli) wymagane jest posiadanie Paszportu lub Dowodu osobistego. Kraje te, to 22 Państwa Członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Holandia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy oraz 3 państwa stowarzyszone: Islandia, Norwegia i Szwajcaria.
Kontrole graniczne, które można przejść okazując jedynie dowód osobisty utrzymano na Cyprze, w Bułgarii, Chorwacji, Irlandii, Rumunii i Wielkiej Brytanii
Aby podróżować po innych krajach (spoza UE) wymagany jest paszport, a nierzadko także wiza.

Zobacz jak zorganizować dokumenty dla dziecka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój komentarz
Twoje imię