Jak wyrobić paszport dla dziecka w wieku 0 – 13 lat

10806


Paszport jest niezbędny, jeśli chcesz podróżować z dzieckiem poza terytorium Unii Europejskiej. Dokumenty poświadczające tożsamość dziecka (paszport lub dowód osobisty) są konieczne zawsze, kiedy dziecko znajduje się poza terytorium Polski, także w strefie Schengen.

Ważność: 5 lat
Koszt: 30 zł (15 zł rodzina otrzymała Kartę Dużej Rodziny)

Co potrzebujesz żeby wyrobić paszport dla dziecka?

Wniosek o paszport
Dostępny w biurze paszportowym

Ważne: Kto składa wniosek?


Podczas składania wniosku muszą być obecni oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka (wraz z poświadczającymi ich tożsamość dokumentami – paszport lub dowód osobisty).

Potwierdzenie dokonania opłaty (rozwiń)
Opłatę można uiścić w kasie biura lub przelewem (wymagane potwierdzenie).
Jedno kolorowe, aktualne zdjęcie dziecka (rozwiń)
Wymiary zdjęcia 3,5 x 4,5 cm.
Zdjęcie musi być aktualne, czyli wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Tło jednolite jasne. Zdjęcie musi mieć dobrą ostrość oraz pokazywać wyraźnie twarz i oczy, tak, aby twarz zajmowała 70-80 proc. fotografii. Osoba sfotografowana nie może mieć nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, musi patrzeć na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
Numer PESEL (rozwiń)
Jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL, do wniosku należy dołączyć odpis polskiego aktu urodzenia.
Aktualne dokumenty dziecka jeśli zostały wydane (rozwiń)
Jeśli dziecko posiada/ło już paszport lub tymczasowy dowód osobisty, konieczne jest okazanie tych dokumentów, nawet jeśli utraciły one ważność

Dokumenty należy złożyć w biurze paszportowym, gdzie rodzice składają pisemną zgodę na wydanie dziecku paszportu.

Wyjątki

W sytuacjach wymienionych poniżej prawo złożenia wniosku paszportowego przysługuje jednemu z rodziców lub opiekunów. Niezbędne są jednak wtedy dodatkowe dokumenty:

  • Jeśli rodzic lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów nie może pojawić się osobiście – wymagana jest jego pisemna zgoda, której autentyczność poświadcza organ paszportowy (Urząd Wojewódzki/Dział Paszportowy w Polsce, Konsul RP za granicą) lub notariusz. Uwaga, pisemna zgoda ważna jest jedynie przez trzy miesiące.
  • Jeśli mama bądź ojciec dziecka nie żyje – wymagany akt zgonu
  • W wypadku nieustalenia tożsamości ojca – wymagany odpis zupełnego aktu urodzenia.
  • Jeśli sąd orzeknie, że jeden z rodziców nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka – wymagane orzeczenie sądu w tej sprawie.
  • Inne przypadki orzeczone przez sąd – każdorazowo wymagane jest orzeczenie sądu.

 

Dziecko, które nie ukończyło 5 lat, nie musi być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu. Obecność starszego dziecka w urzędzie jest natomiast konieczna.

 

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój komentarz
Twoje imię