Jak zdobyć becikowe?

4093


Becikowe to jednorazowa pomoc finansowe państwa przyznawana po urodzeniu dziecka.

Becikowe wynosi 1000 zł.

Aby otrzymać becikowe należy złożyć w odpowiednim urzędzie komplet dokumentów (gminy indywidualnie określają organ odpowiedzialny za wypłatę tego świadczenia; może to być np. Urząd Miasta, czy też Ośrodek Pomocy Społecznej)

Co należy złożyć w urzędzie?

 • Wypełniony wniosek;
 • Zaświadczenie lekarskie, które potwierdza, że matka dziecka przynajmniej od 10 tygodnia ciąży znajdowała się pod opieką lekarską. ( Tego dokumentu nie muszą składać prawni lub faktyczni opiekunowie dziecka);
 • Oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach w rodzinie (urzędnicy mogą poprosić o okazanie różnych dokumentów, w zależności od sytuacji w rodzinie);
 • Osoba składająca wniosek powinna także okazać swój dokument tożsamości;
 • Oświadczenie, że wcześniej na to samo dziecko nie pobierano becikowego;
 • Dane potrzebne do wypłaty (numer konta, adres do przekazu pocztowego).

Kto może złożyć wniosek o wypłacenie becikowego?

 • Rodzic nowo narodzonego dziecka;
 • Prawny opiekun dziecka;
 • Opiekun faktyczny dziecka (osoba, która podjęła opiekę nad dzieckiem i złożył w sądzie wniosek o adopcję).

Komu przysługuje świadczenie?

 • Obywatelom Polski mieszkającym w kraju
 • Cudzoziemcom mieszkającym w Polsce (w zależności od stosunku prawnego pomiędzy jego państwem, a Polską lub charakteru pobytu w Polsce)

Warunki uzyskania świadczenia

 • Kryterium dochodowe: dochód w rodzinie nie może przekraczać 1922 zł netto/ osobę
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka przynajmniej od 10 tygodnia ciąży znajdowała się pod opieką lekarską. Stosowne zaświadczenie wystawia lekarz, który prowadził ciążę.

Na złożenie wniosku o wypłatę becikowego rodzice maja 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.
Opiekunowie prawni, faktyczni lub rodzice adopcyjni muszą złożyć wniosek do 12 miesięcy od dnia, w którym objęli opiekę lub przysposobili dziecko.

Becikowe zostanie wypłacone do końca miesiąca, w którym złożono dokumenty, jeśli wpłynęły one przed 10. dniem miesiąca. Jeśli natomiast dokumenty zostały złożone po 10. dniu miesiąca, urząd wypłaci becikowe do końca następnego miesiąca.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój komentarz
Twoje imię