Dowód osobisty dla dziecka

7545


Aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności nie ma obowiązku wyrabiania dla niego dowodu osobistego, jest on jednak jednym z dwóch
dokumentów (wraz z paszportem) uprawniających do przekraczania granicy.

Ważność: w wypadku dziecka, które ma mniej niż 5 lat dowód jest ważny przez 5 lat, natomiast starsze dzieci, otrzymują dowody ważne przez 10 lat.

Koszt: bezpłatnie

Wniosek o wydanie dziecku dowodu osobistego może złożyć: jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.
Dzieci powyżej piątego roku życia muszą być obecne podczas składnia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Co potrzebujesz żeby wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Dostępny elektronicznie na stronach Ministerstwa Cyfryzacji i niektórych urzędów miasta lub bezpośrednio w urzędzie gminy/ miasta
Jedno kolorowe, aktualne zdjęcie dziecka (rozwiń)
Wymiary zdjęcia 3,5 x 4,5 cm.
Zdjęcie musi być aktualne czyli wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Tło jednolite jasne. Zdjęcie musi mieć dobrą ostrość oraz pokazywać wyraźnie twarz i oczy, tak, aby twarz zajmowała 70-80 proc. fotografii. Osoba sfotografowana nie może mieć nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, musi patrzeć na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
Dowód osobisty lub paszport rodzica/opiekuna prawnego, który składa wniosek o wydanie dowodu dla dziecka.
 

 

W jaki sposób złożyć wniosek o dowód?

  • Osobiście w dowolnym urzędzie gminy;
  • Za pomocą internetu (potrzebny będzie profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny);
  • Poza urzędem – w miejscu pobytu (w wypadku choroby, niepełnosprawności lub wystąpienia innych czynników uniemożliwiających osobiste stawienie się w urzędzie, należy skontaktować się telefonicznie z urzędem i poprosić o wizytę urzędnika w domu lub szpitalu)

Czas oczekiwania na dowód osobisty nie powinien przekroczyć 30 dni.

Odbiór dowodu

Dowód należy odebrać osobiście w urzędzie, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.
Jeśli dowód jest dla dziecka powyżej 5 roku życia, a dziecko nie było obecne przy składaniu wniosku, jego obecność przy odbiorze dokumentu jest obowiązkowa.

W przypadku, gdy dziecko wcześniej posiadało dowód osobisty, który utracił ważność, należy zabrać dokument do urzędu. Jeżeli z przyczyn losowych wniosek był składany poza urzędem, dokument można odebrać przez pełnomocnika.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój komentarz
Twoje imię