Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

3456


Jeżeli wybieracie się rodzinnie do kraju członkowskiego Unii Europejskiej poza dokumentem poświadczającym tożsamość dziecka (paszport/ dowód osobisty) warto zaopatrzyć się także w kartę EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza ubezpieczenie oraz prawo do korzystania na koszt NFZ ze świadczeń medycznych poza granicami Polski.

Gdzie udać się po EKUZ?

Aby wyrobić kartę EKUZ należy złożyć wypełniony wniosek w oddziale NFZ.
Wniosek można złożyć osobiście – jest to najszybsza droga, gdyż kartę będziemy mogli odebrać na miejscu, zaraz po złożeniu wniosku. Wypełniony wniosek można także zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ, lub wysłać poczta albo za pomocą faksu do oddziału lub delegatury NFZ, lub przesłać za pomocą platformy ePUAP.

Dane potrzebne do wyrobienia karty EKUZ:

  • PESEL
  • data urodzenia
  • imię, nazwisko
  • numer telefonu/ email
  • Status wnioskodawcy (do wyboru pola: 1. osoba ubezpieczona 2. członek rodziny osoby ubezpieczonej 3. osoba nieubezpieczona z prawem do świadczeń – w tym wypadku należy wpisać podstawę uprawnień)

Jak odebrać kartę?

Osobiście, zaraz po złożeniu wniosku, może zostać przesłana pocztą na wskazany adres, jeśli w punkcie piątym wniosku zostanie wybrany taki sposób odbioru, lub też można upoważnić do jej odbioru osobę trzecią, poprzez wypełnienie stosownego wniosku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój komentarz
Twoje imię