12 tys. zł na drugie dziecko

857
500 plus na pierwsze dziecko - skarbonka


Od stycznia 2022 roku można składać wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy RKO.

Świadczenie w wysokości maksymalnie 12 000 zł można otrzymać na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy

Kto otrzyma świadczenie?

RKO może otrzymać matka i/lub ojciec dziecka, lub opiekun, który wystąpił do sądu o przysposobienie dziecka, które jest pod jego opieką. 

Na które dziecko przysługuje świadczenie RKO?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca.

Pieniądze są przyznawane od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 12 m-c życia do ostatniego dnia 35 miesiąca. 

Jaką kwotę świadczenia otrzymasz?

Wysokość świadczenia to 12 tys. zł wypłacane w miesięcznych ratach. Do wyboru są dwa warianty:

  • 500 zł co miesiąc przez dwa lata,
  • 1000 zł co miesiąc przez rok.

Wysokość świadczenia, a termin złożenia wniosku

Wnioski o RKO można składać od stycznia 2022 roku.

Żeby uzyskać pełne świadczenie należy złożyć wniosek w czasie, w którym dziecko jest pomiędzy 9, a 13 miesiącem życia. 

Jeśli złożysz wniosek później lub dziecko w dniu 1 stycznia 2022 roku jest już starsze, to otrzymasz świadczenie pomniejszone o 500 zł za każdy miesiąc, licząc od tego, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez:

  • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portal Emp@tia,
  • swój bank.

Pełną informację o świadczeniu, szczególnie w przypadkach t. j. opieka naprzemienna, przysposobienie dziecka itp. znajdziesz na stronie ZUS o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój komentarz
Twoje imię