Dziedziczenie długów przez dzieci.

Kiedy dzieci dziedziczą długi?

28 lutego 2018 Redaktor 9

Od jakiego wieku dzieci mogą dziedziczyć spadek po zmarłym przodku? Zgodnie z kodeksem cywilnym spadkobiercą może być osoba, która była poczęta w chwili otwarcia spadku, […]