Opieka nad dzieckiem – ile, jak i komu się należy?

1436
dziecko siedzi - opieka na dziecko art 188


Komu przysługuje zwolnienie na opiekę?

Urlop na opiekę – jak podaje art. 188 Kodeksu pracy – przysługuje pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko do lat 14. Jeśli oboje rodzice są zatrudnieni, z takiego uprawnienia może korzystać tylko jedno z nich. Niewykorzystany urlop nie przechodzi na kolejny rok.

Czym jest opieka na dziecko?

W ciągu roku kalendarzowego zatrudniony rodzic ma prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin lub 2 dni i zachowując przy tym prawo do wynagrodzenia za ten czas. Pracownik podczas pierwszego składania wniosku musi się zadeklarować, jaki wybiera wymiar zwolnienia – dniowy czy godzinowy. Nie może wziąć urlopu raz tak, raz tak.

Niepełny wymiar czasu pracy, a opieka

Dla osoby zatrudnionej na niepełny etat, wymiar godzinowy urlopu jest ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełna godzina zwolnienia jest zaokrąglana w górę do pełnej godziny.

Jak uzyskać opiekę?

Aby otrzymać urlop, wystarczy wypełnić wniosek i dostarczyć go pracodawcy. Nie trzeba wyjaśniać pracodawcy, w jakim celu wnioskujemy o urlop. Przysługujących dni wolnego (bądź godzin) nie trzeba wykorzystać jednorazowo. Kwestie indywidualne pracownik ustala z pracodawcą.

Autor: Aleksandra Żak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój komentarz
Twoje imię