karta NFZ - ubezpieczenia zdrowotnego

Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (NFZ)

14 listopada 2017 Redaktor 0

Choć wszyscy Polacy podlegają pod Narodowy Fundusz Zdrowia, rozwiązania administracyjne w poszczególnych województwach nie zawsze są ujednolicone. Dla przykładu na Śląsku pacjenci otrzymują specjalną Kartę […]