Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (NFZ)

30043
karta NFZ - ubezpieczenia zdrowotnego


Choć wszyscy Polacy podlegają pod Narodowy Fundusz Zdrowia, rozwiązania administracyjne w poszczególnych województwach nie zawsze są ujednolicone. Dla przykładu na Śląsku pacjenci otrzymują specjalną Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która służy do weryfikacji statusu ubezpieczenia. Ponad to jest nośnikiem danych pacjenta oraz służy do autoryzacji wykonywanych świadczeń medycznych.

Kartę Ubezpieczenie Zdrowotnego należy okazywać przy każdej wizycie u lekarza rodzinnego, stomatologa czy lekarza specjalisty.

Kartę Ubezpieczenie Zdrowotnego można wyrobić dopiero po ukończeniu przez dziecko 3 miesiąca życia, wcześniej rodzice, czy też opiekunowie nie mają obowiązku okazywania żadnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie dziecka.

Aby wyrobić kartę NFZ, należy wcześniej zgłosić dziecko do ubezpieczenia przez jednego z rodziców. Można to zrobić w zakładzie pracy, ZUS, KRUS lub Ośrodku Pomocy Społecznej w zależności od tego, gdzie ubezpieczony jest rodzic/ opiekun dziecka.

Dokumenty potrzebne do wyrobienia karty NFZ dla noworodka

  • numer PESEL (dziecka)
  • dowód osobisty rodzica

Wniosek jest drukowany i wypełniany przez pracownika NFZ

W szczególnych przypadkach wniosek można złożyć także za pomocą poczty. Wówczas należy pobrać wniosek, wydrukować go oraz uzupełnić o imię, nazwisko, PESEL oraz dane adresowe dziecka, a także PESEL osoby ubezpieczającej dziecko.

Gdzie można wyrobić kartę NFZ?

W Sekcji Obsługi Ubezpieczonych lub Delegaturze Śląskiego OW NFZw zależności od tego, jaki organ funkcjonuje w danym mieście (delegatury działają w Częstochowie, Bielsku Białej, Piekarach Ślaskich i Rybniku)

Karty wydawane są bezpłatnie, na miejscu w dniu składania wniosku.

Jakie dane znajdują się na karcie ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ)?

  • Imię i nazwisko ubezpieczonego (dziecka),
  • Data urodzenia,
  • Numer PESEL,
  • Numer karty NFZ (ID karty)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój komentarz
Twoje imię