Jak wypełnić wniosek 500+ na Empatii?

4110
Wniosek o 500+ na Empatii


Żeby wysłać wniosek o 500+ przez system Emp@tia nalezy wykonać następujące kroki::

 1. Wejdź na stronę https://empatia.mpips.gov.pl/
 2. Wybierz zakładkę > Złóż wniosek o świadczenie elektronicznie <  
 3. Zaloguj się za pomocą profilu zaufanego (Profil Zaufany także można założyć na portalu empatia, konieczny jest do tego jedynie dostęp do bankowości online) lub podpisu kwalifikowanego
 4. W panelu ogólnym wybierz zakładkę Rodzina 500+
 5. Podaj nazwę miejscowości, w której znajduje się Twój urząd
 6. Wypełnij pole >Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na następujący okres świadczeniowy<: wybierając opcję: 1 czerwca 2021 r. – 31 maja 2022 r.
 7. Sprawdź dane, które zostały uzupełnione automatycznie i w razie potrzeby zaktualizuj je (adres, numer tel. adres mailowy i numer rachunku bankowego).
 8. Wybierz dzieci, na które składasz wniosek o świadczenie wychowawcze (jeśli wniosek był już wcześniej składany, wystarczy wybrać dane z listy, jeśli nie, należy uzupełnić wymagane dane dziecka). 
 9. Złóż oświadczenie dotyczące przebywania przez Ciebie lub członka twojej rodziny, w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci, poza granicami RP.
 10. Potwierdź oświadczenie dotyczące tego, iż jesteś świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 11. Sprawdź dokładnie wszystkie dane podane we wniosku
 12.  Zatwierdź wprowadzone przez siebie dane – w tym momencie system utworzy odpowiedni wniosek. 
 13. Po zatwierdzeniu danych system wyświetli okno, w którym możesz wysłać wniosek lub, w razie takiej konieczności, uprzednio dodać do niego załączniki. 

Po wysłaniu wniosku, na podany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość zawierająca urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP/UPO). Jej przesłanie może trwać od kilku godzin do kilku dni (w wyjątkowych przypadkach). Pamiętaj aby sprawdzić, czy otrzymałeś UPP/UPO gdyż stanowi ono potwierdzenie skutecznego złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze.

Po wysłaniu wniosku, informacje o wszelkich zmianach, jak np. zmiana sytuacji rodzinnej, czy też prośba o zmianę numeru konta, na które ma być wypłacane świadczenie  należy kierować bezpośrednio do gminnego organu, do którego został złożony wniosek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój komentarz
Twoje imię