Dobry start – jak uzyskać pieniądze?

1795


Dobry start to finansowe wsparcie każdego polskiego ucznia. Dodatkowe pieniądze mają pomóc rodzinom w zakupie niezbędnej wyprawki i wyrównać różnice pomiędzy dziećmi. Jednorazowe świadczenie, przyznawane na początku roku szkolnego, wynosi 300 zł.

Dla kogo jest program Dobry start?

Dobry start to wsparcie uczniów, a więc dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej, szkoły średniej, technikum, liceum lub zawodówki.

Świadczenie nie obejmuje natomiast przedszkolaków, dzieci uczących się w tzw. zerówkach, uczniów szkół policealnych, szkół dla dorosłych oraz studentów.

Świadczenie przysługuje uczniom do 20 roku życia, jednak w przypadku uczniów niepełnosprawnych cenzus wieku został przesunięty do 24 roku życia.

O świadczenie mogą się ubiegać rodzice/ opiekunowie wszystkich polskich uczniów, bez względu na to, jaki dochód osiąga rodzina.

Dobry Start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia Dobry Start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców/ opiekunów dziecka przebywa poza granicami Polski.

Jak ubiegać się o Dobry Start?

Aby otrzymać świadczenie rodzic (opiekun prawny lub faktyczny) musi złożyć wniosek w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie. Świadczenie to realizują te same organy, które odpowiadają za program 500 plus. W większości są to więc urzędy miasta/gminy lub ośrodki pomocy społecznej.
Wniosek można złożyć także drogą elektroniczną poprzez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz za pomocą bankowość elektronicznej.

Kiedy złożyć wniosek?

Termin składania wniosku zależy od tego, jaką drogę wybiorą rodzice. Wnioski tradycyjne, czyli papierowe można będzie składać od 1 sierpnia. Natomiast wnioski elektroniczne są przyjmowane od 1 lipca.

Datą końcową przyjmowania wniosków jest natomiast 30 listopada.

Rodziny otrzymają wsparcie w zależności od terminu złożenia wniosku. Jeśli wpłynie on do właściwego urzędu w lipcu bądź sierpniu, środki zostaną wypłacone nie później niż 30 września. Natomiast wnioski złożone w późniejszych miesiącach (wrześniu, październiku i listopadzie) zostaną rozpatrzone najpóźniej dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój komentarz
Twoje imię