Czym jest Świadczenie Rodzicielskie

5767


Świadczenie rodzicielskie, czyli tzw. kosiniakowe to, najprościej mówiąc, urlop macierzyński dla każdego. Dotychczas z tego rozwiązania mogły korzystać jedynie osoby opłacające składki, czyli pracujące na podstawie umowy o pracę lub te, które składki płaciły dobrowolnie. Od początku 2016 roku młodzi rodzice mogą ubiegać się o tzw. świadczenie rodzicielskie, które przysługuje osobom bezrobotnym, pracującym w ramach umowy o dzieło, jak również studentom. Dotyczy to także samotnych matek czy samotnych ojców.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje z tytułu urodzenia dziecka, przysposobieniem lud objęciem opieki nad dzieckiem do 7 roku życia (w wypadku dziecka, u którego odroczono obowiązek szkolny, do ukończenia przez nie 10 roku życia). Świadczenie wynosi tysiąc złotych miesięcznie i wypłacane jest przez rok, od momentu urodzenia dziecka. W wypadku urodzenia bliźniaków czy większej liczby dzieci wypłata świadczenia jest wydłużana o kilka tygodni.

Aby uzyskać świadczenie, nie trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy. Kosiniakowe jest przyznawane bez względu na wysokość dochodów osiąganych przez rodzinę.
Świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców, lub opiekunów otrzymuje zasiłek macierzyński, bądź uposażenie w związku z urodzeniem lub przyjęciem dziecka na wychowanie.

Jak uzyskać świadczenie rodzicielskie?

Wypełniony wniosek należy złożyć w gminnym organie realizującym ustawę o świadczeniach rodzinnych, najczęściej są to oddziały pomocy społecznej lub urzędy miast/ gmin.
Wniosek można złożyć także drogą internetową, za pomocą platformy internetowej emp@tia

Wniosek należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka (wówczas świadczenie będzie wypłacone od dnia urodzenia, a miniony okres zostanie nadpłacony). Jeśli wnioskodawca spóźnia się z terminem złożenia papierów, świadczenie będzie wypłacone od dnia złożenia wniosku, bez nadpłacenia za okres pomiędzy urodzeniem dziecka a złożeniem wniosku.

Ile wynosi świadczenie rodzicielskie?

Kwota świadczenia to 1000 zł miesięcznie (jest to kwota nieopodatkowana)

Czy pobierając kosiniakowe można pracować?

Ustawodawca zaznaczył, że świadczenie nie przysługuje osobie, która nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem w związku z podjęciem pracy zarobkowej.

Wyrównanie

Wprowadzając zasiłek rodzicielski, ustawodawca tym samym wyznaczył minimalny próg zasiłku macierzyńskiego. Niniejszym, w sytuacji, w której rodzicowi przysługuje niższa kwota, aniżeli kwota zasiłku rodzicielskiego, ma on prawo ubiegać się o wyrównanie świadczenia do poziomu 1000 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój komentarz
Twoje imię